indian relish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian relish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian relish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian relish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian relish

    Similar:

    chutney: a spicy condiment made of chopped fruits or vegetables cooked in vinegar and sugar with ginger and spices

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).