indian race nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian race nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian race giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian race.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian race

    sometimes included in the Caucasian race; native to the subcontinent of India

    usually included in the Mongoloid race

    Synonyms: Amerindian race

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).