amerindian race nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amerindian race nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amerindian race giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amerindian race.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amerindian race

    Similar:

    indian race: usually included in the Mongoloid race

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).