indian pony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian pony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian pony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian pony.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian pony

    Similar:

    cayuse: a small native range horse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).