indian rice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian rice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian rice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian rice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian rice

    Similar:

    wild rice: grains of aquatic grass of North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).