indian pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian pipe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian pipe

    small waxy white or pinkish-white saprophytic woodland plant having scalelike leaves and a nodding flower; turns black with age

    Synonyms: waxflower, Monotropa uniflora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).