monotropa uniflora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monotropa uniflora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monotropa uniflora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monotropa uniflora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monotropa uniflora

    Similar:

    indian pipe: small waxy white or pinkish-white saprophytic woodland plant having scalelike leaves and a nodding flower; turns black with age

    Synonyms: waxflower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).