monotropa hypopithys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monotropa hypopithys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monotropa hypopithys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monotropa hypopithys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monotropa hypopithys

    Similar:

    pinesap: fleshy tawny or reddish saprophytic herb resembling the Indian pipe and growing in woodland humus of eastern North America; in some classifications placed in a separate genus Hypopitys

    Synonyms: false beachdrops

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).