indian lodge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian lodge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian lodge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian lodge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian lodge

    Similar:

    lodge: any of various Native American dwellings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).