indianapolis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indianapolis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indianapolis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indianapolis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indianapolis

    the capital and largest city of Indiana; a major commercial center in the country's heartland; site of an annual 500-mile automobile race

    Synonyms: capital of Indiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).