indian cobra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian cobra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian cobra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian cobra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian cobra

    a cobra of tropical Africa and Asia

    Synonyms: Naja naja

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).