indian ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian ink.

Từ điển Anh Việt

  • indian ink

    /'indjən'iɳk/ (india_ink) /'indjə'iɳk/

    * danh từ

    mực nho