indian cress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian cress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian cress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian cress.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian cress

    Similar:

    garden nasturtium: strong-growing annual climber having large flowers of all shades of orange from orange-red to yellowish orange and seeds that are pickled and used like capers

    Synonyms: Tropaeolum majus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).