indian beech nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian beech nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian beech giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian beech.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian beech

    evergreen Asiatic tree having glossy pinnate leaves and racemose creamy-white scented flowers; used as a shade tree

    Synonyms: Pongamia glabra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).