indian trail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian trail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian trail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian trail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian trail

    a trail through the wilderness worn by Amerindians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).