indian weed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian weed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian weed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian weed.

Từ điển Anh Việt

  • indian weed

    /'indjən'wi:d/

    * danh từ

    thuốc lá