indian file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian file.

Từ điển Anh Việt

 • indian file

  /'indjən'fail/

  * danh từ

  (quân sự) hàng một

  in indian_file: thành hàng một

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indian file

  Similar:

  file: a line of persons or things ranged one behind the other

  Synonyms: single file