amerind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amerind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amerind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amerind.

Từ điển Anh Việt

  • amerind

    /'æmərind/

    * danh từ

    người thổ dân da đỏ (Mỹ); người Et-ki-mô

Từ điển Anh Anh - Wordnet