curved line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved line

    * kỹ thuật

    đường cong