curved blade shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved blade shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved blade shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved blade shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved blade shear

    * kỹ thuật

    kéo cắt tôn lưỡi cong