curved junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved junction

    * kỹ thuật

    chỗ nối cong