curved gravity dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved gravity dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved gravity dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved gravity dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved gravity dam

    * kỹ thuật

    đập vòm trọng lực