crane truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crane truck

  * kỹ thuật

  xe cần cẩu

  xây dựng:

  cẩu đường sắt

  ô tô cần cẩu

  xe trục