crane tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp máy trục