crane load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crane load

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sức nâng của cần trục

  tải trọng cần trục

  xây dựng:

  tải trọng máy trục