crane, gantry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane, gantry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane, gantry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane, gantry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane, gantry

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cần cẩu cổng