crane beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crane beam

  * kỹ thuật

  dầm cầu trục

  xây dựng:

  dầm cẩu

  rầm cầu trục