crane-truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane-truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane-truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane-truck.

Từ điển Anh Việt

  • crane-truck

    * danh từ

    xe tải cần cẩu; xe cần cẩu; xe cần trục