complex wave form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex wave form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex wave form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex wave form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex wave form

    * kỹ thuật

    điện:

    dạng sóng phức hợp