complex ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex ore

    * kỹ thuật

    quặng phức tạp

    hóa học & vật liệu:

    quặng phức hợp