complex sound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex sound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex sound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex sound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complex sound

  * kỹ thuật

  âm phức hợp

  tạp âm

  vật lý:

  âm thanh phức hợp