complex soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex soil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đất phức hợp

    thổ nhưỡng phức hợp