complex domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex domain

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền phức