complex tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex tariff

    * kinh tế

    biểu thuế kép

    biểu thuế nhiều cột

    biểu thuế phức hợp