complex rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá hỗn hợp