complex project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex project

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình toàn bộ

    công trình tổng thể