complex integer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex integer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex integer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex integer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complex integer

  * kỹ thuật

  số nguyên Gauxơ

  toán & tin:

  số nguyên Gauss

  số nguyên phức