complex busbar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex busbar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex busbar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex busbar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex busbar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ thanh dẫn phức hợp