complex river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex river

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sông phức hợp