complex conjugate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex conjugate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex conjugate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex conjugate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex conjugate

    * kỹ thuật

    vật lý:

    liên hợp phức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • complex conjugate

    either of two complex numbers whose real parts are identical and whose imaginary parts differ only in sign