chop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop.

Từ điển Anh Việt

 • chop

  /tʃɔp/

  * danh từ

  (như) chap

  down in the chops

  ỉu xìu, chán nản, thất vọng

  * danh từ

  vật bổ ra, miếng chặt ra

  nhát chặt, nhát bổ (búa chày)

  (thể dục,thể thao) sự cúp bóng (quần vợt)

  miếng thịt sườn (lợn, cừu)

  rơm băm nhỏ

  mặt nước gợn sóng (vì gió ngược với thuỷ triều)

  * ngoại động từ

  chặt, đốn, bổ, chẻ

  to chop wood: bổ củi

  to chop off someone's head: chặt đầu ai

  to chop one's way through: đốn cây để lấy đường đi, phát quang để lấy đường đi qua

  (nghĩa bóng) nói đứt đoạn, nói nhát gừng

  (+ up) chặt nhỏ, băm nhỏ

  * nội động từ

  bổ, chặt

  to chop away: chặt đốn

  to chop back

  thình lình trở lại

  to chop down

  chặt ngã, đốn ngã

  to chop in

  (thông tục) nói chen vào

  to chop off

  chặt đứt, đốn cụt

  to chop out

  trồi lên trên mặt (địa táng)

  to chop up

  chặt nhỏ, băm nhỏ

  (như) to chop out

  * danh từ

  gió trở thình lình

  sóng vỗ bập bềnh

  (địa lý,địa chất) phay

  chops and changes

  những sự đổi thay

  * động từ

  thay đổi luôn luôn, dao động, không kiến định

  to chop and change: thay thay đổi đổi

  (+ round, about) đổi chiều thình lình, trở thình lình (gió)

  vỗ bập bềnh (sóng biển)

  to chop logic with someone

  cãi vã với ai

  * danh từ

  giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận; giây thông hành, giấy hộ chiếu (An-độ, Trung-quốc)

  Anh-Ân, (thông tục) of the first chop hạng nhất

  of the second chop: hạng nhì

 • chop

  (Tech) cắt đoạn, cắt rời (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chop

  * kinh tế

  cắt giảm

  chặt

  con dấu

  đã nhận

  đẳng cấp

  giảm (giá)

  mộc

  nghiền

  sản phẩm nghiền

  thịt giần

  * kỹ thuật

  bổ

  chặt chẻ

  khe nứt

  má kìm

  sự chặt

  sự va đập

  vết nứt

  ô tô:

  má động

  cơ khí & công trình:

  mỏ cặp di động

  vết chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chop

  the irregular motion of waves (usually caused by wind blowing in a direction opposite to the tide)

  the boat headed into the chop

  a small cut of meat including part of a rib

  a jaw

  I'll hit him on the chops

  a tennis return made with a downward motion that puts backspin on the ball

  Synonyms: chop shot

  a grounder that bounces high in the air

  Synonyms: chopper

  cut into pieces

  Chop wood

  chop meat

  Synonyms: chop up

  move suddenly

  form or shape by chopping

  chop a hole in the ground

  strike sharply, as in some sports

  cut with a hacking tool

  Synonyms: hack

  hit sharply