chopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopper.

Từ điển Anh Việt

 • chopper

  /'tʃɔpə/

  * danh từ

  người chặt, người đốn, người bổ, người chẻ (củi...)

  dao pha, dao bầu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người soát vé, người bấm vé

  (điện học) cái ngắt điện

  (từ lóng) răng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy bay lên thẳng

 • chopper

  (Tech) bộ đổi điện loại rung; bộ ngắt quãng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chopper

  * kinh tế

  dao pha

  máy nghiền

  máy nghiền thịt

  người chặt

  * kỹ thuật

  bộ đổi điện

  bộ tạo xung

  cái cắt điện

  dao cắt

  máy băm mảnh

  máy rung

  điện lạnh:

  bộ chỉnh lưu rung

  điện tử & viễn thông:

  bộ ngắt quãng

  điện:

  bộ ngắt quãng điện

  chỉnh lưu rung

  mạch ngắt quãng điện

  cơ khí & công trình:

  máy băm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chopper

  informal terms for a human `tooth'

  Synonyms: pearly

  Similar:

  chop: a grounder that bounces high in the air

  helicopter: an aircraft without wings that obtains its lift from the rotation of overhead blades

  Synonyms: whirlybird, eggbeater

  cleaver: a butcher's knife having a large square blade

  Synonyms: meat cleaver