chop-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop-house.

Từ điển Anh Việt

  • chop-house

    /'tʃɔphaus/

    * danh từ

    quán ăn rẻ tiền