chop the budget (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop the budget (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop the budget (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop the budget (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chop the budget (to...)

    * kinh tế

    cắt giảm ngân sách