chops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chops.

Từ điển Anh Việt

 • chops

  * danh từ

  hàm (động vật)

  mép

  The dog licked his chops: con chó liếm mép

  miệng