choppy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choppy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choppy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choppy.

Từ điển Anh Việt

 • choppy

  /'tʃɔpi/

  * tính từ

  trở chiều luôn (gió)

  sóng vỗ bập bềnh, động (biển)

  (từ cổ,nghĩa cổ) nứt nẻ (da)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • choppy

  * kinh tế

  biển hơi động

  * kỹ thuật

  nẻ

  nứt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • choppy

  marked by abrupt transitions

  choppy prose

  Synonyms: jerky

  rough with small waves

  choppy seas