chop-chop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop-chop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop-chop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop-chop.

Từ điển Anh Việt

 • chop-chop

  /'tʃɔp'tʃɔp/

  * phó từ

  (từ lóng) nhanh

  * thán từ

  nhanh lên!

Từ điển Anh Anh - Wordnet