chop-suey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop-suey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop-suey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop-suey.

Từ điển Anh Việt

 • chop-suey

  /'tʃɔp'su:i/

  * danh từ

  món ăn thập cẩm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chop-suey

  * kinh tế

  món ăn thập cẩm