chopping line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopping line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopping line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopping line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopping line

    * kinh tế

    băng chuyền nghiền thịt