chopping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopping.

Từ điển Anh Việt

 • chopping

  * tính từ

  thay đổi nhanh

  sóng gió

  quật cường

  * danh từ

  sự thái, băm, cắt

  chopping block: cái thớt

  chopping knife: dao thái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chopping

  * kỹ thuật

  sự cắt mạch

  sự ngắt mạch

  điện tử & viễn thông:

  sự cắt đứt đoạn

  cơ khí & công trình:

  sự ngắt đoạn